Защо инвестиция в имоти?

Имотите са предпочитан материален актив, който неслучайно се счита за сигурна инвестиция и защита срещу инфлацията. Освен че запазват стойността си, имотите са със слаба волатилност (в сравнение с финансови и крипто активи), което ги прави сравнително по-лесно предвидими и недотам подвластни на турбулентни събития. Добавено към капиталовата им адекватност (цената на имотите предимно расте), пасивната доходност (наем, аренда и т.н.) и възможността за облагородяването и подобряването на характеристиките им (ремонт, вкарване в регулация на парцел и др.), тяхното присъствие става задължително в портфолиото на всеки инвеститор!

Едва ли има богат човек, който да не притежава недвижим имот. Такива биват освен жилищни единици (сгради, къщи, апартаменти), офиси, промишлени и индустриални, парцели, земеделски земи и други. Имотите са силно предпочитани, защото позволят да бъде упражнявана голяма степен на контрол върху инвестицията, а не тя да зависи изцяло от външни фактори.

Освен това съществуват варианти за добавяне на капиталова стойност след придобиването на имот. Нека вземем за пример покупката на апартамент – той може да бъде придобит на преференциална цена на зелено, може да бъде купен на АКТ 16 и продаден с проект за интериорен дизайн, може да бъдат изпълнени довършителните работи и по този начин да бъде повишена цената му или пък може да бъде настанен наемател и да се продаде на база оперативната му печалба. Въоръжен именно с този опит, ноу-хау и експертиза, екипът на ReTrust намира, структурира, финансира и изпълнява подобни проекти, които да донесат желаната доходност в адекватно зададения срок на инвеститорите.