Защо ReTrust?

"РеТръст" АД издава облигации при условията на непублично предлагане, които са непрехвърлими ценни книги с твърд ангажимент съгласно ЗППЦК. Затова и ReTrust  поема задължение да изплати сумата по облигациите и определената доходност за тях, като тези суми са данъчно необлагаеми. Правата и парите на облигационерите са гарантирани от закона, а вземанията по облигациите могат да бъдат лесно събирани. Облигациите могат да бъдат възстановени при загубване или унищожаване, като правата по тях не се губят. Гарантирана сигурност и освободена от данъци доходност!

Предимства на инвестирането с ReTrust:

Бързо, лесно и удобно

Чрез нашия сайт. Регистрирай се, прегледай предстоящите проекти и заяви инвестиция. Нашият екип ще я разгледа и ще се свърже с теб.

Сигурност

Твоите пари, както и доходността по дадена облигационна емисия са гарантирани съгласно българското търговско право.

Доходност

Без значение дали участваш с 2 000, 5 000, 10 000 или 100 000 лева, доходността е пропорционална на общата възвръщаемост от проекта! И не е данъчно облагана!

Ликвидност

Сайтът подбира за финансиране проекти, които могат да бъдат лесно и своевременно реализирани на пазара.

Голям брой проекти

Ти имаш избор между голям брой проекти, което позволява за информираност на решенията и диверсификация на риска.